Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Silesia Smile sp. z o.o. sp. k. ul. św. Jacka 14, 40-019 Katowice, tel.: 32 255 73 06,  mail: biuro@smigiel.net
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie dotyczące usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, operator pocztowy.
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne celem otrzymania odpowiedzi na zapytanie o promocjach i najnowszych usługach.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane  do czasu wycofania zgody lub wcześniejszej utraty ich przydatności.
  7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania do celów podejmowania decyzji.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Silesia Smile sp. z o.o. sp. k. ul. św. Jacka 14, 40-019 Katowice, tel.: 32 255 73 06,  mail: biuro@smigiel.net.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Monika Jachimowska, tel. 609 557 726, mail: monika.jachimowska@smigiel.net.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Silesia Smile sp. z o.o. sp. k. ul. św. Jacka 14, 40-019 Katowice w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności na kontaktowanie się i przesyłanie informacji o dostępnych usługach. Przetwarzanie moich danych będzie się odbywać do czasu wycofania przeze mnie zgody lub wcześniejszej utraty ich przydatności. W  przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres podany powyżej.