leczenie-paradontozy-ikonka

Leczenie paradontozy

Zapalenie przyzębia (zwane potocznie paradontozą) jest to przewlekle postępujące zapalenie dziąseł i innych tkanek otaczających ząb wywoływane przez bakterie jamy ustnej. Bakterie razem z resztkami pokarmu gromadzą się na powierzchniach zębów, tworząc miękki osad nazywany płytką bakteryjną. Długo zalegająca płytka bakteryjna twardnieje i w taki sposób powstaje kamień nazębny. Drażni on przyległe tkanki i powoduje proces zapalny, który skutkuje uszkodzeniem dziąseł i kości. Jest to proces przewlekły, czyli bardzo długo przebiega bezobjawowo i bezboleśnie. Gdy coś zaczyna niepokoić pacjentów, często jest już za późno na ratowanie zębów…

Niestety ciągle panuje przekonanie, że paradontoza zawsze i nieuchronnie prowadzi do utraty zębów. Nie jest to prawdą. Wcześnie rozpoznana i prawidłowo leczona może zostać zatrzymana. Leczenie paradontozy w naszej klinice w Katowicach to postępowanie kompleksowe składające się z trzech faz: wstępnej zwanej również higienizacyjną, korekcyjnej i podtrzymującej. Najskuteczniejszą formą walki z zapaleniem przyzębia jest zespołowe działanie lekarza periodontologa i higienistki.

Faza higienizacyjna - celem fazy higienizacyjnej, przeprowadzanej przez higienistkę stomatologiczną, jest opanowanie stanu zapalenia przyzębia poprzez mechaniczne usunięcie złogów kamienia i płytki nazębnej. Oczyszczenie zębów pacjenta periodontologicznego może wymagać więcej niż jedną wizytę. Może być ich dwie lub przy dużej ilości kamienia nawet cztery. Ostatnim etapem każdego spotkania jest zawsze dokładny instruktaż czyszczenia zębów. Jest on zwykle przeprowadzany na modelu i uzupełniony ćwiczeniami przed lustrem. Oprócz tego higienistka dobiera odpowiednie akcesoria do domowej higieny jamy ustnej. Każdy pacjent opuszczający gabinet musi wiedzieć, jak prawidłowo oczyszczać zęby, aby nie dopuścić do odkładnia się kamienia. Bez tej wiedzy nie ma szans na uzyskanie pozytywnych efektów leczenia, gdyż jak w wielu dziedzinach stomatologii jego wyniki zależą głównie od podejścia pacjenta do choroby. Opieka higienistki nie kończy się na jednej wizycie – pacjenci korzystają z zabiegów higienizacji regularnie (co trzy lub sześć miesięcy). W przypadku paradontozy jej rola nabiera jeszcze większego znaczenia. Higienistka jest osobistym trenerem pacjenta, nieustannie go motywuje i kontroluje higienę jamy ustnej.

Faza korekcyjna - zdecydowana większość zapaleń dziąseł ustępuje całkowicie po wdrożeniu fazy higienizacyjnej. Natomiast w przypadku bardziej zaawansowanej choroby jaką jest zapalenie przyzębia często konieczne jest wprowadzenie dodatkowego zabiegu – kiretażu. Kiretaż to zabieg wyłyżeczkowania kieszonek przyzębnych tworzących się pomiędzy zębem a dziąsłem. Polega na dokładnym usunięciu z korzenia zęba płytki bakteryjnej, kamienia nazębnego i tkanki zapalnej. Do tego typu zabiegów używa się specjalistycznych instrumentów ręcznych tzw. kiret. Dokładne oczyszczenie i dobre wygładzenie powierzchni korzenia zapobiega szybkiemu odkładaniu się nowych osadów i płytki bakteryjnej oraz pozwala na spłycenie patologicznych kieszonek i ustąpienie stanu zapalnego. Kiretaż może być niewystarczający w przypadku rozległej destrukcji tkanki kostnej oraz przemieszczenia się zębów. W takich przypadkach konieczne jest rozważenie zastosowania zabiegów chirurgicznych takich jak regeneracja tkanek przyzębia. Każdy zabieg, jego cel oraz możliwy wynik jest dokładnie omówiony przez lekarza periodontologa.

Faza podtrzymująca - po wstępnym leczeniu periodontologicznym pacjent wchodzi w okres leczenia podtrzymującego. Jest to systematyczne postępowanie profilaktyczne dążące do utrzymania wyników leczenia paradontozy. Prowadzi je higienistka stomatologiczna. Dzięki systematycznym zabiegom oczyszczania płytki nazębnej i kontroli stanu przyzębia istnieje duża szansa na zatrzymanie postępu choroby. Każda wizyta kończy się rozmową z pacjentem na temat aktualnego stanu dziąseł, przyzębia i stopnia utrzymania higieny jamy ustnej. W razie potrzeby powtarzane są instruktaż jamy ustnej i oczyszczanie powierzchni zębów, na których zalega płytka. Częstotliwość wizyt kontrolnych jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stanu higieny jamy ustnej oraz zaawansowania choroby. Początkowo wizyty ustala się raz na trzy miesiące. Odstępy mogą być zwiększane, ale tylko w przypadku dobrze prowadzonej higieny jamy ustnej, gdyż nawet co trzymiesięczne wizyty nie dadzą należytego efektu, jeżeli pacjent nie będzie dbał o higienę jamy ustnej.

artykuły powiązane

zdjęcie rentgenowskie u stomatologa

Zdjęcia rentgenowskie w diagnostyce chorób przyzębia

Stomatologia jest prężnie rozwijającym się działem medycyny. Co krok powstają nowe urządzenia, materiały i techniki mające na celu usprawnienie i ułatwienie pracy. Radiologia ...

Czytaj dalej