Zespół

założyciele kliniki

SmigielT
Lek. Dent. M. Sc.
Tomasz Śmigiel
PROTETYK

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz trzyletnich studiów podyplomowych na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie – napisanie i obrona pracy naukowej pozwoliły mu sięgnąć po tytuł Master of Science in Oral Implantology. Przeprowadził innowacyjne badania pod nadzorem prof. P. Weigla i inż. Holgera Zippricha. Badania dotyczyły wytrzymałości nowego systemu koron teleskopowych tworzonych wirtualną techniką CAD/CAM wymyślonych przez doktora w duecie z tech. dent Robertem Michalikiem. Współzałożyciel elitarnego stowarzyszenia Implant Masters Poland, a także współtwórca i redaktor naczelny jednego z pierwszych na świecie, a pierwszego w historii polskiej stomatologii, magazynu dotyczącego tzw. stomatologii cyfrowej – „International Magazine of Digital Dentistry CAD/CAM”. Wykładowca i autor wielu publikacji w kraju i za granicą, uczestnik ponad 120 kursów i szkoleń, w tym m.in. w Bostonie, Seatle, Madrycie, aktywny członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Obecnie członek Digital Dentistry Society Poland będącej częścią organizacji międzynarodowej, której celem nadrzędnym jest standaryzacja procesów terapeutycznych, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe.

SmigielB
Lek. Dent.
Barbara Urbanowicz-Śmigiel
PROTETYK

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończyła ponad 120 kursów i uczestniczyła w wielu międzynarodowych sympozjach i kongresach z zakresu protetyki, implantoprotetyki, periodontologii, stomatologii estetycznej, endodoncji i okluzji. Specjalizuje się w pełnych rehabilitacjach protetycznych i estetycznych odbudowach z materiału kompozytowego i ceramiki. Jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, European Society of Endodontology oraz autorką publikacji w prasie medycznej. Ukończyła prestiżowe Curriculum prof. R. Slavicka „Gnatologia i okluzja w interdyscyplinarnej stomatologii”, uzyskując certyfikat Vienna School of Interdisciplinary Dentistry. Kontynuuje rozwój podczas Continuum Protetycznego VieSID w zakresie diagnozowania, planowania oraz terapii pacjentów z problemami stawowymi wymagających długotrwałej rehabilitacji oraz kompleksowego leczenia. Najważniejszym celem zawsze było dla niej niesienie pomocy, dlatego została mentorką z zakresu stomatologii w Dress for Success, największej na świecie organizacji wspierającej kobiety defaworyzowane na rynku pracy. Autorka akcji „Gdy sfaulują ząb” www.urazyzebow.pl

lekarze

Adwent
dr n. med. M. Sc.
Marek Adwent
CHIRURG SZCZĘKOWY

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu J.W Goethe we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI. Ekspert implantologii Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej DGOI.

wiater
LEK. DENT
MACIEJ WIATER
ENDODONTA

Absolwent Uniwersytety Jagielońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w mikroskopowym leczeniu kanałowym i pełnej odbudowie zęba po tego rodzaju leczeniu. Wykonuje zabiegi z zakresu protetyki implantologicznej i estetycznej (licówki, korony). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Furtak
LEK. DENT
ANETA FURTAK
PERIODONTOLOG

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej. Odbyła staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i na Malcie. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology.

Swierzy
LEK. DENT
MARTA ŚWIERZY
ORTODONTA

Absolwentka Uniwersytetu Jagielońskiego. laureatka ogólnopolskiego konkursu anatomicznego Aurea Scapula. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem dla najlepszych absolwentów UJ. Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy zdała z drugim wynikiem w kraju uzyskując tytuł lekarza dentysty.

Zielinski
lek. med.
BOGDAN ZIELIŃSKI
CHIRURg ogólny, spec. chirurgii szczękowej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu J.W Goethego we Frankfurcie nad Menem. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz European Association of Dental Implantology OSIS-EDI. Od 17 lat ściśle związany z Śmigiel Implant Master Clinic.

HIGIENIŚCI STOMATOLOGICZNI

szelag
dypl. higienistka
natalia szeląg
jakobik
dypl. higienista
KRZYSZTOF
JAKÓBIK

technik
RTG

kolodziej
rozalia
kołodziej

asysta stomatologiczna

Ibrahim
Agnieszka Ibrahim
Niewinska
Magdalena
niEwińska
beata-kepa2
Beata
Kępa
Szczygiel
Małgorzata Szczygieł
Baraan
Aleksandra Baran

recepcja

mosielska
Żaneta mosielska
jachimowska
monika jachimowska
heindrich
adriana Heindrich
pawlik
anna
Pawlik

Administracja

szal
kamila szal
koordynator ds. stomatologicznych