lek. med. Bogdan Zieliński

lek. med.

Bogdan Zieliński

chirurg

WYKSZTAŁCENIE

DZIAŁALNOŚĆ

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1995 r. uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 1999 r. II stopień specjalizacji z chirurgii szczękowej. Od 1995 r. asystent oddziału chirurgii szczękowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu, a w latach 2000‒2006 zastępca ordynatora oddziału.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz European Association of Dental Implantology OSIS-EDI. Uczestnik kongresów oraz kursów krajowych i zagranicznych poświęconych tematyce implantologicznej, w tym drugiej edycji Curriculum of Oral Implantology organizowanego przez Uniwersytet im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Implantologa.

Prywatnie miłośnik motoryzacji. Niedoszły inżynier, zmienił kierunek studiów ponieważ największą radość sprawia mu kontakt z ludźmi i niesienie pomocy Pacjentom.

OPINIE PACJENTÓW