lek. dent. Paweł Kłosiński

Uśmiechnięty mężczyzna w niebieskiej koszuli, ubrany w biały płaszcz.

lek. dent. M.Sc.

Paweł Kłosiński

PROTETYK

WYKSZTAŁCENIE

DZIAŁALNOŚĆ

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zdobył tytuł Mastera implantologii na studiach podyplomowych na Uniwersytecie San Jorge w Hiszpanii.

Specjalista z głębokim doświadczeniem w dziedzinie implantologii stomatologicznej, protetyki oraz terapii dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Entuzjasta estetycznej i minimalnie inwazyjnej stomatologii, który dzięki technologii cyfrowej dostarcza pacjentom precyzyjnej diagnostyki i przewidywalności leczenia.

Aktywnie uczestniczy w działalności naukowej, będąc członkiem stowarzyszeń takich jak: Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI), Międzynarodowy Kongres Implantologii Oralnej (ICOI), oraz Niemieckie Towarzystwo Implantologii Oralnej (DGOI).

Jest autorem licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach i wystąpień na konferencjach naukowych. Jako prelegent i szef szkoleń prowadzi kursy z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej. Pełni rolę mentora dla lekarzy dentystów podczas ich staży podyplomowych.

Zajmuje się dydaktyką w ramach krajowego programu “Curriculum Implantologii” zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.

Nieustannie zdobywa nową wiedzę i umiejętności zawodowe, uczestnicząc w krajowych oraz międzynarodowych szkoleniach i konferencjach.