dr n. med. Marek Adwent

dr n. med. M.Sc.

Marek Adwent

chirurg

WYKSZTAŁCENIE

DZIAŁALNOŚĆ

Chirurg szczękowo-twarzowy. Ekspert ds. implantologii stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Uczestnik i prelegent wielu międzynarodowych szkoleń i warsztatów organizowanych przez liderów światowej implantologii.

Ma na koncie około 70. publikacji naukowych. Podczas pracy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym został nagrodzony nagrodą Rektora SUM I stopnia za cykl badań nad biomateriałami stosowanymi w implantologii. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, na których uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI. Ekspert implantologii Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej DGOI.