Natalia Szeląg

dyplomowana higienistka

Natalia Szeląg

WYKSZTAŁCENIE

DZIAŁALNOŚĆ

Absolwentka Medycznego Studium nr 1 w Katowicach na kierunku Higiena Stomatologiczna oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie na kierunku Edukacja Zdrowotna z rehabilitacją.

Ukończyła ponad 30 kursów zawodowych m.in Szkolenie Periolajkonik w Krakowie, Curricullum w Warszawie i szkolenie w Nyon w Szwajcarii. Aktywna uczestniczka wielu konferencji dot. profilaktyki stomatologicznej w Polsce i zagranicą.

Master Trener Swiss Dental Academy, współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej. Konsultant merytoryczny magazynu Asysta Dentystyczna. Redaktor naczelna magazynu Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Wykładowca i szkoleniowiec. Autorka kilkudziesięciu publikacji w branżowych czasopismach, współautorka książki Vademecum Asysty Dentystycznej.